Vuokralaisedustus


Vuokralaisedustuksen tavoitteena on toimia tilan käyttäjäyrityksen edustajana kiinteistöihin liittyvissä asioissa, kuten vuokrasopimuksen uudelleen neuvottelussa tai uusien toimitilojen etsinnässä ja sopimusneuvotteluissa. Vuokralaisedustustiimimme tarjoaa vuokralaisedustuspalveluita eri tilatyyppeihin liittyen, kuten toimistoihin, liiketiloihin, teollisuuskiinteistöihin, data- ja logistiikkakeskuksiin sekä hotelleihin.

Miksi vuokralaisedustusta tarvitaan?Toimitilakustannukset ovat yritykselle suuri kuluerä. Lisäksi toimitilat vaikuttavat olennaisesti henkilöstön työhyvinvointiin, sitoutuneisuuteen, työnantajabrändiin ja tätä kautta firman tulokseen. Toimitilojen etsiminen on mittava ja haastava prosessi, joka sisäisin voimin toteutettuna syö resursseja ydinliiketoiminnalta. Riski projektin epäonnistumisesta on suuri, mikäli yrityksen sisältä ei löydy kattavaa ja ajantasaista markkinatietoutta.

Vuokralaisedustuspalvelun käyttäminen tuo muun muassa näitä hyötyjä:
  • Kustannussäästöt - Asiat kerralla kuntoon
  • Markkinatuntemus - Mitä ovat yleiset vuokratasot, mitä tiloja on vapaana, mihin suuntaan vuokramarkkinat ovat menossa, mikä sijainti on paras mahdollinen yritykselle nyt ja lähitulevaisuudessa?
  • Joustavat vuokrasopimusehdot - Mitä jos henkilöstömäärä kasvaa tai vähenee radikaalisti vuokrasopimuskauden aikana, miten pitkä vuokrasopimuksen kannattaa olla, miten sopimusehdot vaikuttavat vuokran määrään?
  • Asiantunteva resurssi – Yritys voi keskittyä omaan ydinbisnekseen