Työympäristön merkitys työntekijöiden sitoutumisen, hyvinvoinnin, työtehon ja sitä kautta yrityksen tuloksen kannalta on merkittävä. Maailma ja työelämä muuttuvat ja kehittyvät kovaa vauhtia – ovathan teidän toimitilanne ajan tasalla tarjotakseen parhaat edellytykset kilpailukyvyn säilymiselle ja henkilöstönne hyvinvoinnille?

Workplace-tiimimme tarjoaa kokonaisvaltaisen paketin työympäristön kehittämiseen sekä muutosjohtamiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Uskomme, että onnistunut muutos lähtee johdon, esimiesten ja henkilökunnan osallistamisesta sekä hyvin toteutetusta muutosjohtamisesta. Uskomme ja tiedämme, että tyytyväisten työntekijöiden lisäksi onnistunut työympäristö mahdollistaa tehokkaan ja tuottavan työskentelyn sekä merkittäviä kustannussäästöjä.

Onnistuneen työympäristömuutosprojektin resepti à la CBRE:Projekti alkaa nykytilan ja tulevaisuuden tahtotilan kartoittamisella, esimerkiksi johdon haastattelujen, tilojen käyttöastemittauksen ja henkilöstökyselyn avulla. Tulokset analysoidaan ja käydään läpi johdon ja henkilöstön kanssa työympäristön kehitystyöpajojen kautta.

Kun analyysi on valmis ja keskustelut käyty, mietitään, mihin suuntaan yritystä ja työkulttuuria halutaan viedä ja millainen työympäristö tukisi tätä parhaiten. Ovatko nykyiset tilat liian pienet tai suuret ja uusien tilojen etsintä paras vaihtoehto? Vai kannattaisiko sittenkin jäädä nykyisiin tiloihin ja muokata niitä vastaamaan paremmin muuttuneita tarpeita?

Tavoitteiden ja suunnan määrittämisen jälkeen käynnistyy projektin konkreettinen muutosvaihe. Muutosprojektijohtaja pitää kokonaisuuden langat käsissä alusta loppuun asti, laatii kustannuslaskelmat sekä kilpailuttaa ja valitsee tarvittavat toimittajat ja yhteistyökumppanit, kuten sisustusarkkitehdin tai muuttopalvelun. Muutosviestintä ja -kommunikointi henkilöstön kanssa on olennainen osa prosessia, jotta henkilöstö ymmärtäisi muutoksen tarvetta ja syitä sekä olisi valmis kohtaamaan muutoksen.

Ideaalitilanteessa muutosjohtaminen jatkuu toimitilojen valmistuttua ja projektinjohtaja seuraa sopeutumisvaihetta sekä tukee työympäristön edelleen kehittämistä, jotta lopputulos olisi yritykselle ja sen työntekijöille mahdollisimman onnistunut.