Työympäristö yrityksen voimavarana

Optimaalinen työympäristö parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä, työhyvinvointia, sitoutumista ja motivaatiota - ja tukee tätä kautta yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Työympäristön fyysisen tilan lisäksi myös sosiaaliset, kulttuuriset, teknologiset, vastuulliset ja työhyvinvoinnilliset näkökulmat ovat tärkeitä. Työympäristö koostuu kolmesta eri osa-alueesta: tilallinen – sosiaalinen ja digitaalinen ympäristö. Kun nämä kolme osa-aluetta ovat työntekoa ja työntekijöitä tukevia muodostuu eheä työntekijäkokemus jolla on kokonaisvaltaisia vaikutuksia esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuteen. 

Oikein johdettuna työympäristö on yrityksen voimavara, joka saa ihmiset ja liiketoiminnan kukoistamaan. Dynaaminen ja joustava työympäristö tarjoaa elämyksen työntekijöille ja asiakkaille, ja tekee yrityskulttuurin näkyväksi.  

Työkulttuurin murroksen vaikutukset ovat laajat: työ, toimiston rooli sekä suunnittelu muuttuvat. Hybridi-mallissa työn tekemisen tavat ovat joustavia ja erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen tärkeys korostuu.   


CBRE – Työympäristökehityksen globaali edelläkävijä

CBRE:n monialainen työympäristökehitystiimi auttaa yrityksiä tekemään oikeita päätöksiä työympäristön kehitystarpeiden, tilamäärän ja muutosjohtamisen suhteen.  

Osaamisemme kulmakiviä ovat ihmislähtöinen lähestymistapamme, asiantunteva tietojen kerääminen ja analysointi, osallistava työympäristömallin kehittäminen ja konseptisuunnittelu, muutosjohtaminen ja sen tuki, suunnitteluohjaus sekä projektijohtaminen. CBRE:n globaali asiantuntijaverkosto mahdollistaa kansainvälisen tutkimustiedon ja osaamisen hyödyntämisen työympäristökehittämisessä ja konseptoinnissa. 


Työympäristökehittämisen osa-alueita:

 • Työympäristöselvitykset: tilojen käytön mittaaminen, työympäristökyselyt, hybridimallin työympäristökysely ja avainhenkilöiden haastattelut
 • Työympäristövision ja tavoitteiden luominen johdon ja esimiesten kanssa
 • Eri tiimien ja työroolien tarpeiden määritteleminen yhdessä esimiesten ja työntekijöiden kanssa
 • Työympäristöratkaisun kehittäminen ja tilaohjelman laatiminen
 • Uusien työskentelytapojen kehittäminen ja muutosjohtaminen
 • Muutoksen laajuuden määritteleminen ja muutosjohtamisen tiekartta
 • Muutosjohtamisen tuki ja eri sidosryhmien huomioiminen muutoksessa
 • Työympäristöratkaisun määritykset sisustus- ja kalustesuunnittelun, AV- ja Smart Office/Building -ratkaisujen suunnittelun lähtötiedoiksi
 • Tilan konseptisuunnittelu, pohjakuvaluonnokset ja sisustussuunnittelun koordinointi ja valvonta
 • Toimiston pelisääntöjen luominen
 • Työympäristön/henkilöstön kehitystyöpajat, henkilöstöviestintä ja infotilaisuudet