Toimitusketjun hallinta 


CBRE tarjoaa toimitusketjujen analysointipalveluja, joissa etsitään strategisia ratkaisuja monimutkaisiin liiketoimintaongelmiin ja tavoitellaan kilpailukyvyn edistämistä. Yhdistämällä markkinoiden johtavat työkalut asiantuntijoiden osaamiseen sekä paikallisella että globaalilla tasolla, tarjoamme räätälöityjä analyyseja organisaatiosi toimitusketjusta sekä toimenpidesuosituksia, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Toimitusketjun kustannusten alentaminen

 

Toimitusketjujen hallinnan asiantuntijamme selvittävät tilojen määrän, sijainnin, koon ja roolin perusteella mahdollisuuksia kustannusten pienentämiseen sekä koko yrityksen toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Asiantuntemuksemme ja kansainvälisen verkostomme ansiosta voimme analysoida kustannusten ja palvelujen eroja globaalisti tarjoten sinulle optimointi- ja toimitusketjustrategian, jonka avulla yrityksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Palvelumme perustuu kiinteistödatan, työvoimakustannusten, sijaintikannustimien sekä kuljetus- ja varastointi kustannusten laadukkaaseen analysointiin.

Kapasiteetin hallinta

 

CBRE analysoi yrityksenne nykyisen toiminnan laajuuden tunnistaakseen ja helpottaakseen mahdollisia kapasiteettihaasteita. Lisäksi suoritamme toimitusketjuanalyysin esimerkiksi logistiikalle, kuljetuksille, jakelulle, varastonhallinnalle ja tilausten hallinnalle. Analysoinnissa nykyistä kapasiteettia verrataan kasvuennusteisiin tulevaisuuden menestyksen tukemiseksi.

Kolmannen osapuolen logistiikka

 

Asiantuntijamme selvittävät yrityksen logistiikan ja toimitusketjun vaatimukset ja strategiset tavoitteet. CBRE arvioi potentiaaliset hyödyt, jotka voitaisiin saavuttaa hyödyntämällä kolmannen osapuolen logistiikkaa ja toimitusketjua. Jos ulkoistettu toimitusketjumalli on sopiva yrityksen tarpeisiin, voimme auttaa tunnistamaan parhaiten juuri teidän tarpeisiinne sopivan kolmannen osapuolen palveluntarjoajan.