Kiinteistöjohdon konsultointi ja kaupallinen neuvonanto


Tehokas ja eteenpäin katsova kiinteistöstrategia on tärkeässä asemassa yrityksen toimivan ja ydinliiketoimintaa tukevan toimitilaportfolion ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Asiantuntijoidemme palveluiden avulla asiakasyrityksemme voivat tunnistaa potentiaalisia strategisia kehityskohteita ja kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen on lähestymistapamme ansiosta mahdollista. CBRE tarjoaa luotettavana toimijana kiinteistöjohdon konsultointipalveluja ja kaupallista neuvonantoa sekä paikallisesti että globaalisti. Kiinteistöjohdon konsultointipalveluiden tavoitteena on tuottaa koordinoituja strategioita, jotka tuottavat lisäturvaa liiketoiminnalle halliten samalla riskejä.  


Yrityksen kiinteistöstrategian toteuttaminen


Globaalin verkostomme ansiosta voimme tarjota strategista neuvonantoa kansainvälisille asiakkaille ympäri maailman. CREM-tiimimme tarjoaa arvokasta informaatiota asiakkaidemme kiinteistöistä strategisen neuvonannon projekteissa. Asiantuntijamme tuottavat analyysien perusteella asiakkaidemme kiinteistöportfolioille parhaan mahdollisen lähestymistavan, joka vastaa niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin tarpeisiin. Keräämällä dataa asiakkaan kiinteistöportfoliosta, asiantuntijamme kehittävät kiinteistöjohdolle strategian, joka mahdollistaa portfolion optimoinnin. Analyysin tulosten ja saatavilla olevan datan avulla tärkeiden ja tarpeettomien kohteiden erottelu mahdollistuu. Lisäksi kiinteistöstrategialle voidaan luoda suuntaviivat tilatarpeen optimoinniksi ja lisäarvon tuottamiseksi ydinliiketoiminnalle.

Optimaalinen kiinteistöportfolio

 

Kiinteistöjohdon konsultointipalvelumme keskittyvät asiakkaan strategisten tavoitteiden tukemiseen optimoimalla kiinteistöportfoliota tehokkaan tilojen käytön mahdollistamiseksi. Tiimimme neuvoo yrityksiä kaikissa kiinteistöportfolioihin liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa sekä tarjoaa kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja kiinteistöjen hallintaan ja tulevaisuuden suuntautumiseen liittyen. Asiakkaidemme kiinteistöjen sijainnista riippumatta tuomme paikallista markkinatietämystä tukemaan kiinteistöstrategian toteuttamista. Pyrimme aina tunnistamaan olemassa olevaa potentiaalia, alentamaan kustannuksia ja optimoimaan asiakkaidemme kiinteistöjen suorituskykyä. Esimerkiksi asiakkaan portfolioista tarkastellaan tilojen yhdistämisen mahdollisuuksia, kustannussäästöpotentiaalia sekä muita suorituskykymittareita asiakkaan tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Transaktionhallinta

Portfolion hallinta