Saavutettavuusanalyysi


CBRE tarjoaa riippumattomana toimijana kaupallista neuvonantoa liiketoimintojen sijainnin strategiseen suunnitteluun saavutettavuusanalyysin avulla. Saavutettavuusanalyysissa tutkitaan paikkatietojen avulla yrityksen sijoittumista eri näkökulmista. Saavutettavuusanalyysi voidaan toteuttaa niin henkilöstön ja asiakkaiden matka-ajan ja kulkutapojen tutkimiseen kuin liiketoiminnalle tärkeiden ominaisuuksien selvittämistä varten. Erityisesti toimistomarkkinoilla on tärkeää tutkia potentiaalisten alueiden saavutettavuutta, sillä erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet ovat usein henkilöstölle tärkeä kriteeri ja voi auttaa houkuttelemaan uusia työntekijöitä.  Saavutettavuusanalyysi voidaan yhdistää osaksi työympäristöselvitystä ja/tai vuokralaisedustusprojektia.

Tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi

 

Saavutettavuusanalyysin avulla voidaan määrittää yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat alueet, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa, sijaintistrategiaa ja täyttää muut tilakriteerit ja -vaatimukset. Saavutettavuusanalyysia voidaan käyttää työkaluna eri sijaintien vertailemiseen, jotta parhaimman mahdollisen kohteen löytäminen mahdollistuu. Lisäksi saavutettavuusanalyysi mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon, jossa eri osatekijät on huomioitu huolellisen analyysin avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tilojen uudelleen sijoittumista suunnittelussa sekä sijaintistrategian luomisessa.

Tietoa eri sijaintien vaikutuksesta liikkumiseen


Saavutettavuusanalyysin avulla yritykset voivat saada selkeyttä siihen, miten sijainti vaikuttaa työntekijöiden valitsemaan kulkuvälinemuotoon. Analysoinnissa arvioidaankin esimerkiksi sijainnin vaikutusta siihen, minkä kulkuvälineen työntekijät todennäköisesti valitsevat. Julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen tärkeys kasvaa jatkuvasti, sillä yritysten vastuullisuusstrategioihin ja tavoitteisiin on sisällytetty hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Yritykset voivat vaikuttaa työmatkojen aiheuttamiin Scope 3 –päästöihin valitsemalla sijainnin, joka tukee julkisen liikenteen käyttöä ensisijaisena kulkuvälineenä. Saavutettavuusanalyysin tulosten perusteella voidaan siten tietoisesti valita sijainti, joka parhaiten tukee kävelyä, pyöräilyä ja julkisen liikenteen käyttöä työmatkoilla.