Globaalina kiinteistöalan konsultointipalvelujen tarjoajana CBRE:llä on vuosien kokemus portfoliohallinnasta. Hyödyntämällä CBRE:n portfoliopalveluita, kuten raportointia, johtamista ja analysointia, asiakkaamme voivat säästää rahaa ja hallita riskejä. Portfoliopalveluidemme avulla asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja varmistua liiketoimintaa tukevasta portfolion hallinnasta. Mitä isommaksi ja monimutkaisemmaksi portfoliot kasvavat, sitä vaikeampaa niiden läpinäkyvyyden ylläpitäminen on. Tämän takia on erityisen tärkeää, että yrityksellä on apunaan luotettava kumppani kiinteistöportfolion hallinnassa ja johtamisessa.

Ammattimainen kiinteistöjen hallinta


CBRE:n asiantuntijat tietävät, mitä menestyvän ja ammattimaisesti hoidetun kiinteistöportfolion hallinta vaatii. Asiantuntemuksemme avulla on mahdollista saavuttaa avoimempi, koordinoidumpi ja vakiintuneempi portfolion hallinta- ja raportointitapa. Tehokkaalla ja tulevaisuuteen suuntautuvalla portfoliohallinnalla varmistetaan, etteivät esimerkiksi kriittiset päivämäärät, kuten vuokrasopimuksen irtisanomispäivä, ylity tai jää huomaamatta. Lisäksi koordinoitujen ja vakiintuneiden portfoliohallintakäytäntöjen avulla kiinteistöportfoliosta voidaan luoda perusteellinen ja läpinäkyvä katsaus, joka on saatavilla nopeasti. Kiinteistöportfoliopalvelumme tukevat yrityksen kiinteistöstrategiaa, lisäävät arvoa ja hallitsevat riskejä tehokkaasti.

Läpinäkyvyyttä raportoinnin avulla

 

Asiantuntijamme ovat erittäin perehtyneitä portfolioiden analysointiin ja raportointiin, ja heillä on erinomaiset kyvyt tunnistaa portfoliossa olevaa potentiaalia ja näin ollen mahdollistaa kiinteistöstrategian toteuttamisen. Portfoliopalvelujemme ansiosta asiakkaamme saavuttavat tehokkaan ja läpinäkyvän hallinnan, joka täydellisesti tukee yrityksen kestävää kasvua. Asiantuntijamme datan analysoinnissa ja arvioinnissa tarjoavat arvokasta tietoa asiakkaidemme liikekiinteistöistä. Ajantasaista tietoa kiinteistöportfoliosta on nopeasti saatavilla ja kiinteistöportfolion hallintaa voidaan yksinkertaistaa. Tämä mahdollistaa optimaalisten ja asiakkaan tarpeisiin yksilöllistettyjen ratkaisujen tarjoamista kaikkiin kiinteistöportfolioon liittyviin kysymyksiin.