Sijainti- ja verkostokonsultointi

 

Yhdistämällä huippuluokan analyysityökalut ja paikallisen asiantuntemuksen, CBRE tarjoaa portfolioiden sijaintineuvontaa, joka auttaa tunnistamaan asiakkaillemme ne vuokrasopimukset ja kohteet, jotka sopivat parhaiten sijaintistrategiaan kustannusten, kohdemarkkinoiden, valtioiden kannustimien sekä potentiaalisen työvoiman kannalta. Analyysin avulla voidaan siten luoda strategia, joka on suunniteltu edistämään yrityksen kaupallista etua. Sijaintianalyysi voidaan tehdä joko yhteen kohteeseen tai koko portfoliolle.

Portfolion sijaintipalvelut

 

CBRE:llä on asiantuntijoita ympäri EMEA-aluetta, mikä mahdollistaa globaalin ja paikallisen tason neuvonannon portfolion uudelleen järjestelyissä, reagoinnissa maailmanpoliittisiin ja taloudellisiin tilainteisiin sekä pitkän aikavälin markkinatrendien mukaisten sopeuttamissuunnitelmien toteuttamisessa. Asiantuntijoidemme vertaansa vailla oleva paikallistuntemus voi myös auttaa saavuttamaan taloudellisia säästöjä vuokrakustannuksista sekä toimintojen yhdistämisestä auttaen mukautumaan paremmin dynaamisiin muutoksiin, joita on näkyvissä eri yrityksissä.

Sijaintistrategia


CBRE tarjoaa riippumattomana toimijana konsultointia eri näkökulmista ja lähtökohdista, joita sijaintistrategiassa voidaan tarvita. Sijaintistrategia ja –analyysi voi perustua esimerkiksi uusien potentiaalisten alueiden etsimiseen sekä eri alueiden demografioiden ja yrityksen tarpeiden yhteensopivuuden selvittämiseen.

Sijaintistrategian laatimisessa asiantuntijamme tiedostavat, että toimitilat ja kiinteistöt ovat asiakkaidemme tukitoimintoja ja toimitilojen sijaintien tulee tukea yrityksen ydinliiketoimintaa – tuotteiden ja palvelujen tuottamista. Asiantuntijamme keskittyvät strategian laatimisessa tekijöihin, joilla on vaikutusta liiketoiminnan suorituskykyyn, kuten paikallisen työvoiman saatavuuteen, kustannuksiin ja kustannusarbitraaseihin, paikalliseen liiketoimintaympäristöön, sääntely- ja riskitekijöihin sekä logistiikan ja toimitusketjun toteuttamisen mahdollisuuksiin.

Säästöjen saavuttaminen

 

Sijaintistrategian toteuttamisella ja liiketoimintojen uudelleen sijoittamisella maan sisällä voidaan saavuttaa jopa 20-30% säästöjä työvoimakuluista ja ulkomaille siirtymällä jopa 50-70%. Yrityksen laajentuminen helpottuu, kun se on sijoittunut alueelle, jossa on runsaasti potentiaalista työvoimaa ja pienemmät työvoimakulut. Asiantuntijamme pyrkivät myös löytämään valtion kannustimia, jotka voivat olla jopa 50% työvoiman tai pääoman investointikustannuksista Euroopassa.