Kiinteistöportfolion johtaminen

 

Me tiedostamme, että kiinteistöt eivät usein ole asiakkaidemme liiketoiminnan keskiössä, vaan tukitoiminto heidän ydintoiminnoilleen. Asiakkaamme ovat pääasiassa suuria tai keskisuuria yrityksiä, jotka operoivat ympäri maailmaa ja joiden kiinteistötiimeillä on vain rajallisesti resursseja käytössään. Tästä syystä haluamme auttaa heitä keskittymään varsinaisiin liiketoimintoihinsa hyödyntämällä globaalia kiinteistöasiantuntijoidemme verkostoa. Tuomme asiakkaillemme läpinäkyvyyttä kiinteistöportfolioihin, helpotamme ennakoivaa portfolion hallintaa ja tuemme heitä kiinteistöprojektien toteutuksessa ja optimoinnissa. Monialaiset asiantuntijamme tukevat yrityksiä paikallisten sekä kansainvälisten kiinteistösalkkujensa hallinnoinnissa globaalisti eri toimialojen ja käyttötapojen yli.

Single Point of Contact


Nykyään monet yritykset kohtaavat nopeasti muuttuvan toimintaympäristönsä aiheuttamia haasteita, mikä voi edellyttää toimitilojen mukauttamista uusien tarpeiden mukaisesti nopealla aikaikkunalla. Me analysoimme asiakkaidemme kiinteistöomistuksia eri kaupallisista näkökulmista  ja avustamme heitä päätöksenteossa. Tämän lisäksi asiakkaalle nimitetään oma yhteyshenkilö (Single Point of Contact, SPOC), joka toimii asiakkaamme kiinteistötiimin jatkeena asiantuntijana sekä toimii oven avaajana ja koordinaattorina CBRE globaaliin verkostoon antaen tukea ympäri maailmaa kiinteistöihin liittyvissä kysymyksissä.

Portfolion hallinta

Kiinteistöjohdon konsultointi

Transaktionhallinta