Property Management


Property Management toimii kiinteistönomistajan linkkinä ja yhteyshenkilönä vuokralaisiin sekä palveluntuottajiin ja yhteistyökumppaneihin. Property Management koordinoi kaikkia kiinteistön elinkaaren aikaisia prosesseja ja raportoi kiinteistön omistajalle tai tämän valtuuttamalle taholle. Tavoitteena on varmistaa kiinteistön omistajalle häiriötön tuotto ja positiivinen arvon kehitys. Työskentelemme tiiviisti muiden CBRE liiketoimintalinjojen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä ovat muun muassa projektijohtamisen ja vuokrauksen palvelut sekä transaktio- ja neuvonantopalvelut.