Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Olemme erittäin ylpeitä CBRE:n maineesta, joka perustuu korkeimpiin eettisiin ja ammatillisiin standardeihin. Se on merkittävä syy yhtiömme menestykseen, jonka edellytyksenä on, että noudatamme liiketoimintaperiaatteissamme esitettyjä arvoja. 

CBRE tutkii kaikki työntekijöiden ja ulkopuolisten sidosryhmien ilmoitukset mahdollisista väärinkäytöksistä ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin sovellettavien lakien mukaisesti. CBRE:llä on nollatoleranssi kostotoimia kohtaan, ja tämä kattaa kaikki vilpittömässä mielessä tehdyt ilmoitukset, vaikka huolenaiheet osoittautuisivatkin virheellisiksi tai perusteettomiksi. 

CBRE kunnioittaa ja noudattaa EU:n niin kutsuttua Whistleblower-direktiiviä ja kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja ("Whistleblower-lainsäädäntö"). Jos haluat lisätietoja suojastasi kostotoimia vastaan ja Whistleblower-lainsäädännön soveltamisesta, napsauta tästä.

Käytä alla mainittuailmoituskanavaa vain ilmoittaaksesi mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka kuuluvat Whistleblower-lainsäädännön soveltamisalaan tai jotka rikkovat liiketoimintaperiaatteitamme. Jos haluat antaa CBRE:n palveluja koskevaa palautetta, ota suoraan yhteyttä toimeksiannostamme vastaavaan johtajaan tai tiimiin.

Ilmoituskanava

Voit tehdä ilmoituksen verkossa tai puhelimitse (halutessasi myös nimettömänä) CBRE Ethics HelpLine -palvelussa, jota ylläpitää riippumaton yritys ja joka on käytettävissä 24/7 kaikissa maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. CBRE Trust -toiminnon pätevät ja kokeneet tutkijat vastaanottavat ja käsittelevät CBRE Ethics Helplinen kautta ilmoitetut väärinkäytökset.

Ulkoiset kanavat

CBRE kannustaa ilmoittamaan kaikista asioista sisäisesti CBRE:n Ethics Helplinen. Kaikki ilmoitukset käsitellään nopeasti ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Halutessasi voit kuitenkin tehdä ilmoituksen väärinkäytöksestä Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain mukaisesti myös suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle tai oikeuskanslerin keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta. Ajantasaiset tiedot ovat saatavilla täältä.