Tutkimus


Mitä teemme

Oikea markkinainformaatio on tärkeä osatekijä kiinteistötransaktiopäätöksiä tehtäessä. Strategiset päätöstoimenpiteet vaativat tuekseen riittävän ja ajantasaisen katsauksen markkinatilanteesta niin kansainvälisellä kuin paikallisellakin tasolla. CBRE tarjoaa sekä ajankohtaista markkinatietoutta kuin syvällisempiä analyyseja asiakkaan erilliseen tarpeeseen ja kiinteistöstrategian luomisen tueksi.

Miten hyödyt

Yhtiöllämme on tutkimukseen erikoistuneita asiantuntijoita 27 maassa ympäri Eurooppa, Lähi-itää ja Afrikkaa sekä erityiset Euroopan ja Pohjoismaiden asiantuntijayksiköt, jotka ovat erikoistuneet oman alueensa kehityssuuntausten tutkimiseen.

Research Reports

Please note you will need to register to view the reports.  For assistance please email GatewaySupport@cbre.com.